Categorieën
Spiritualiteit en aanverwante zaken

De Spirituele Insteek According to Jeanette

In een op het moment heel erg snel en sterk veranderende wereld word je tegenwoordig doodgegooid met de term Spiritualiteit. Spirituele cursussen, workshops, trainingen, boeken, audio-cursussen.. teveel om op te nomen… helaas is Spiritualiteit een soort van Hype aan het worden.
Op zich valt het wel te verklaren, de wereld is momenteel heel sterk aan het veranderen van frequentie.. en dus wij mensen veranderen ook. Meer en meer mensen worden zich -ook naar buiten toe- bewuster van het feit dat we meer zijn dan de “poppetjes” die we altijd dachten te zijn:
Geboren worden, werken om in je levensonderhoud te voorzien, aanpassen aan wat de heersende maatschappij van je verwacht, krom liggen voor een ander, soms wat tijd hebben om te doen wat je leuk vindt of denkt te vinden omdat de reclame je vertelt dat je dat leuk vindt en vervolgens aan het eind doodgaan en that’s it… Game Over.

 Heel vaak worden mensen die een afwijkend gedachtepatroon hebben geridiculiseerd door mensen die nog niet zo ver zijn… een menselijk fenomeen… “snap je t niet, maak het dan maar belachelijk.. dan houdt het vanzelf op”

Niet echt een leuk gedrag, vaak ook erg vervelend voor mensen die hun pad aan het wijzigen zijn en nog niet zo vast in hun overtuigingen gegrond zitten als ze zouden willen… al snel doemt de vraag dan op of ze er ècht wel zin in hebben om belachelijk gemaakt te worden door hen die ze denken lief te hebben.. is het het wel waard om -tijdelijk, maar dat weten ze nog niet- verstoten te worden door je familie, vrienden en kennissen?
Bij kinderen zie je het tegenwoordig ook veel meer… de dromertjes.. de fantasievolle geesten die heel anders fantaseren dan wij dat vroeger deden.. de enorme toename aan “onzichtbare vriendjes” .. de kinderen die “later als ze groot zijn” niet meer zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld willen verdienen, maar mensen willen helpen.. natuur willen helpen.. ondanks dat daar op het moment geen droog brood in te verdienen is.
Allemaal tekenen dat wij als Homo Sapiens sapiens aan het veranderen zijn in ons diepste wezen.
Toch is Spiritualiteit altijd al aanwezig geweest in de mens… kijk naar de oorspronkelijke Australiërs, de Aboriginals.. de Maori’s uit Nieuw Zeeland … de Indianen uit Noord- en Zuid Amerika.. de Eskimo’s… de traditionele stammen uit het Afrikaanse continent.. en ik vergeet er vast en zeker nog een paar.
De Sjamanen uit de diverse windstreken, de Medicijnmannen en – vrouwen… het is er altijd al geweest.
En opeens begon men vanuit de Christelijke geloofsovertuiging uit Europa de wereld “te veroveren” en alles en iedereen die “andersdenkend” was te overmeesteren, uit te roeien of te vervolgen… hele werelddelen werden “bekeerd”, geplunderd, tot slavernij gedwongen ten dienste van de “blanke Europeaan” en hele culturen werden vernietigd. Spiritualiteit werd vervolgens ge-herdefinieerd… spiritualiteit werd gelijkgesteld aan het devoot beleven en belijden van het Christelijke geloof (welke stroming dan ook.. want ook hierin werden strijden geleverd, maar daar wil ik even niet op doorgaan).
Fast-forward een paar eeuwen… en we komen ergens in de 60-er jaren van de afgelopen eeuw terecht… na een heleboel actie-reacties in de maatschappij verschijnen opeens de Hippies… Love, Peace, alles delen, Marijuana, grenzeloos, remmingsloos etc etc.. een hele duidelijke reactie op het stramme keurslijf dat tot die tijd regeerde.
De Hippies zijn nooit echt helemaal weggeweest.. alleen toen ze “het levenslicht zagen” was de wereld nog niet helemaal aan ze toe.. er moest nog meer gebeuren om de stroming tot volle wasdom te laten groeien.
Persoonlijk heb ik altijd gebaald dat ik net een paar jaar te laat geboren ben om dat bewust mee te mogen maken.. het lijkt me een waanzinnige tijd geweest. Een tijd van grenzen verschuiven en her-definiëren .. de wereld choqueren.. heilige huisjes omgooien… in het kort, de wereld voorbereiden op wat er nu aan het gebeuren is.
Via de 70-er en 80-er jaren van overvloed en onbegrensde mogelijkheden en de daaropvolgende financieel mindere jaren komen we dan in het eerste decennium van de 20e eeuw uit.
Het internet heeft vaste voeten aan de grond gekregen, allerlei grote kansen dienen zich aan voor mensen die in de ICT werken, en daaruit voortvloeiend ontpoppen zich allerlei “get rich quick” mogelijkheden. Die werkten.. toen alles nog nieuw was…
En dan opeens wordt er een boek gelanceerd dat wereldfaam krijgt en verfilmd wordt.. The Secret
Vele, vele boeken en belangrijke mensen gingen hieraan vooraf, maar die kregen niet de enorme aandacht die dit boek/deze film kreeg.
Opeens werd via dit boek/deze film een link gelegd tussen Spiritualiteit en absolute Rijkdom… wat in mijn ogen volledig de plank missloeg. Zoals het gebracht werd tenminste.
Ja het is waar wat er geschreven en gezegd wordt.. en ja, je kan er stinkend rijk mee worden.. maar wat de hoofdboodschap eigenlijk was, is dat het belangrijkste stuk om waar dan ook te kunnen komen, spirituele persoonlijke ontwikkeling is.
Bewustwording van wat je denkt, wat je doet, hoe je denkt en doet.. hoe je in het leven staat.. hoe je je gedraagt naar anderen.. waar je je op focust.. want dat is wat je zal krijgen.. (denk maar eens aan die geweldige leuke en mooie nieuwe auto die je bijna niet zag voor je m kocht.. als je m eenmaal hebt zie je ze overal rijden…)
Velen die zelf al op het pad van persoonlijke ontwikkeling bezig waren hebben die boodschap wèl gekregen zoals die bedoeld was, velen die vanuit een “puur geld-denk” levenspatroon leefden, hebben die boodschap totaal niet begrepen en de boel belachelijk gemaakt.
… en toen kwamen we aan bij wat ik oorspronkelijk begon te schrijven ?… alleen mn vingers hebben het hele stuk tot nu toe erbij geschreven als inleiding….

Sommige mensen willen nog wel eens een totaal afwijkend idee hebben van wat Spiritualiteit nou echt is.. Denken dat je dan als een soort “op kussentjes zwevende entiteit” door het leven gaat of zo… totaal los van de realiteit…
Spiritualiteit is realiteit… Spiritualiteit is luisteren naar, en verbonden zijn met je Essentie en Oprechte Zijn.
Spiritualiteit is jezelf afvragen of hetgeen je doet of denkt een automatische (Ego) reactie is, of dat het echt een reactie vanuit je diepste Wezen is.. geen oordeel, geen veroordeling, geen Jij en Zij…
We zijn met z’n allen allemaal verbonden. Elk levend wezen op deze planeet.
Zo lang als iedereen op zijn of haar eigen eilandje leeft en in overlevingsmodus (angst voor tekorten) blijft staan, reageert vanuit Angst op alles wat de media ons voorschotelt, Angst dat een oude situatie waar je aan gewend bent, vervangen wordt door een nieuwe waar je (nog) geen idee van hebt hoe dat gaat uitpakken.. zo lang zal er verdeeldheid blijven bestaan en je niet bij je eigen oneindige potentie kunnen komen…
Spiritualiteit is in harmonie met elkaar werken.. en niet vanuit een gedachte dat de één moet doen wat de ander vindt dat ie moet doen… als mensen onder elkaar maar ook zeker in onze relatie tot onze dieren. Denk aan de totaal andere manier van met onze honden omgaan en problemen oplossen in vergelijking tot een jaar of 10-15 geleden.. om nog maar te zwijgen over hoe het 20-25 jaar geleden ging in die betreffende doelgroep.
Spiritualiteit is natuurlijk ook mens zijn, met alle daarbij behorende mindere positieve eigenschappen.. en dat is okee, Als je je er maar bewust van bent…
Spiritualiteit is aanvoelen vanuit je diepste wezen wat klopt en niet klopt. Of dat nou over maatschappij, mens, dier of natuur gaat.. als je goed naar jezelf leert luisteren en invoelen, dan weet je het antwoord. Als je zaken die er eigenlijk niet toe doen uit je denken en doen weet te weren, dan zul je merken dat hetgeen je dacht te weten, heel anders zijn…
“Lief zijn voor elkaar” wil niet zeggen dat je maar klef alles goed moet vinden.. het wil zeggen dat je ophoudt elkaar te be- en veroordelen.. dat je de ander in zijn of haar waarde laat.. de ander in zijn of haar eigen tempo wel of niet laat groeien.. iedere Ziel op deze Aarde heeft zijn of haar eigen groeicurve, en de één is nou eenmaal al eerder begonnen met groeien dan de ander.. niks mis mee. Maar veroordeel de ander niet als je niet begrijpt wat hij of zij denkt of doet.
Alles wat we in een ander zien dat in onze ogen reden geeft tot kritiek of oordeel, is een spiegeling van iets waar je zelf mee worstelt. Spiritualtiteit is de zoektocht naar de onderliggende oorzaak van je “pijn” of “worsteling” en daarmee aan de slag gaan.
Een persoonlijk voorbeeld… ook ik ben natuurlijk maar een mens, met alle gebreken die daarbij horen…

Ik vind het altijd heel vervelend als mensen neerbuigend tegen mij doen, mijn denkwijzen afkraken of me gewoon niet geloven.. daar kan ik bij tijd en wijle echt kwaad en verdrietig om worden.
Heeft dat zin? Natuurlijk niet!
De hoofdvraag is wáárom ik daar kwaad of verdrietig om word.. niet waarom die mensen dat denken of zeggen.. en dan ga je graven.. en eens “een goed gesprek met jezelf houden” .. en dan ontdek je dat je jezelf eigenlijk niet goed genoeg vindt (en het maakt totaal niet uit waarom je dat vindt of welke trauma’s of gedachten daaraan ten grondslag liggen).
Het belangrijkste is dat je ontdekt dat je blijkbaar jezelf niet goed genoeg vindt; en daar ga ik dan mee aan de slag. en dat is werken… want je kan het je wel bewust zijn.. zelfs weten waar het vandaan komt -alhoewel dat er eigenlijk helemaal niet toe doet-.. maar jezelf een andere denkwijze over jezelf aanleren is werken.. en dat is ook Spiritualiteit.
Actief aan de slag om te komen bij de basis van wie je bent.

Ik denk dat ik hier maar een meerdelige artikel-serie van ga maken.. want ik kan hier oeverloos over doortikken en dan worden jullie als lezer helemaal gestoord van al die lettertjes.

Dus.. tot de volgende keer…

Namasté

Categorieën
Spiritualiteit en aanverwante zaken

Wat is Geluk nou eigenlijk?

Geluk…..

Één van de meest na-gejaagde begrippen in deze tijd…
Één van de minst begrepen begrippen in deze tijd…

“Hij/zij hebben maar Geluk zeg”…
“Zo en zo word je ècht Gelukkig”…

Boeken vol worden er over geschreven…
Seminars en Webinars zijn heel snel volgeboekt als men claimt “de ultieme manier” over te zullen brengen om Gelukkig te worden…
Ik ben zèlf zelfs zo “Out of Touch” geweest om tot 2 (!!) X toe een opleiding “Gelukscoach” te gaan volgen…
Hoe vèr van jezelf moet je dan verwijderd zijn …

Geluk… een oud spreekwoord heeft het erover dat “Geluk in de kleine dingen” zit, en zoals altijd heeft ook dit weer eigenlijk de volledige waarheid verteld.

Geluk is niet iets dat je kan najagen buiten jezelf, Geluk is een “state of being”.

In een maatschappij waar we elke seconde weer worden overspoeld met manieren en dingen die we vooral moeten kopen, doen of volgen om maar weer Gelukkig te kunnen worden, zien we niet meer dat dit slechts de commercie is die spreekt.
De enige boodschap van welke commercie dan ook is “Geef Je Geld Aan Mij Uit”.

WAT is dan dat Geluk?

Heel eenvoudig… het gevoel dat je hebt als je je realiseert hoe enorm gezegend je bent met alles wat je al hebt, doet, meemaakt of op je pad komt.

ZELFS als dat rot-dingen zijn… ook die hebben een verborgen les waar je uiteindelijk weer van beseft dat je de boel òf niet optimaal bekeken of beleefd hebt…òf leert dat iets nieuws zich openbaart of aandient door ergens op een andere manier naar te kijken.

Ik moet er toch niet aan denken dat iedereen op deze aardkloot er als een soort gelukzalige “er hoeft niks meer want ik ben het al” soort zombie door het leven gaat…

Ook jezelf zo nu en dan echt klote voelen hoort bij het Leven…en daar is niks mis mee.
Verdriet, pijn, het hoort er allemaal bij…zonder duisternis geen licht… inkoppertje.

Nee, ook Geluk is een werkwoord…nèt als Relatie.

Dus ga af en toe eens rustig zitten en bekijk wat er zich allemaal in je leven manifesteert waar je eigenlijk heel dankbaar voor mag zijn…hoe klein dan ook.
Focus op dìe dingen in plaats van op negativiteit…als je zwart denkt of kijkt…zul je niks anders dan zwart zien of voelen… ga ànders kijken en denken en je zult zien dat je helemaal geen bakken met geld hoeft uit te geven of geheime procedures te leren om gewoon Gelukkig te zijn!

Categorieën
Een kijkje in mijn gewone leven Overpeinzingen

Even stil geweest…

Het is even een poosje stil geweest…

Tussen de laatste blogpost en deze heeft even wat tijd gezeten, ik ben hard aan het werk om de nodige uitdagingen uit de weg te ruimen en moet eerlijkheidshalve bekennen dat de inspiratie tot het schrijven van een leuke of interessante post, me dan zo nu en dan ontbreekt. Mijn verontschuldigingen.. ik weet zeker dat jullie me al gemist hadden… ?

Zoals jullie in mn vorige blogpost hebben kunnen lezen, ben ik aan de slag gegaan om zelf Liposomale Vitamine C te maken.  Liposomale Vitamine C (LVC) is een proces van mengen van Ascorbinezuur  en Lecitinegranulaat (Non GMO) waardoor je vrij eenvoudige (hele) grote hoeveelheden Vitamine C naar binnen kunt krijgen. (De eerlijkheid gebiedt me wel om erbij te vermelden dat je ècht aan de smaak moet wennen… )
Voor een uitgebreidere uitleg over het belang van hoge doseringen vitamine C verwijs ik je naar mijn vorige blogpost .

Het is nu de laatste week van April en de lente wil nog niet echt opschieten qua temperaturen… de zon laat zich weliswaar regelmatig zien, maar de temperaturen zouden voor mij wat hoger mogen.
Afgelopen weekend heb ik mezelf heerlijk op de bank geïnstalleerd en één van de vlotst geschreven, verhelderende boeken gelezen..”De Vierde Dimensie van Hans Peter Roel.
Ik ben maar ik, maar het zou heel mooi zijn als in ieder huishouden een exemplaar van dit boek aanwezig zou zijn…
Niet omdat dit boek uniek in zn soort is.. nee.. de laatste jaren verschijnen er meer en meer boeken over soortgelijke onderwerpen, hoofdzakelijk omdat de Mensheid zichzelf langzaam naar een hoger Bewustzijns- en frequentieniveau aan het verplaatsen is… dàt was de ware betekenis achter de 2012 Maya voorspellingen… een (her-) ontwaken van onze spirituele en paranormale gaven.

Het boek zet je aan tot even stilstaan, en jezelf bewust worden van wat er allemaal in je leven gebeurt, en vooral wààrom dit gebeurt… mocht je geïnteresseerd zijn klik dan hier voor informatie over dit boek. Ik had dit boek geleend van iemand, maar heb voor mezelf meteen een exemplaar aangeschaft, en het bijbehorende werkboek.
Op deze manier kan ik vanaf nu heel bewust plannen en actie ondernemen op wat ik denk dat de inzichten zijn die me door dit boek aangereikt zijn.

Even ter verduidelijking… de meeste mensen die mij volgen zijn al -op een bepaalde manier- bewust bezig met het een of ander. In De Vierde Dimensie staat eigenlijk niet zo heel erg veel nieuws… alleen de wijze waarop het opgebouwd en geschreven is (meeslepende roman vorm), zorgen ervoor dat alles nèt weer even iets anders op zn plek valt.
Neem mijn overtuigingen niet klakkeloos aan, maar kijk eens of je het ergens kan lenen of schaf het zelf aan.

Een mens is eigenlijk een tegenstrijdig wezen he… ik in ieder geval wel…

* Zo blij als ik was dat ik sinds 1,5 jaar mijn huisje weer voor mezelf alleen had (kinderen allebei de deur uit, eindelijk weer mijn eigen ding doen…), zo ontzettend blij ben ik dat na bovengenoemde periode m’n oudste besloten heeft om voorlopig tijdelijk weer terug te komen..
Ja, het is heerlijk om geen zorgplicht meer te hebben en alles in (bijna) ultieme vrijheid zelf te kunnen beslissen.. maar jemig.. alleen is eigenlijk ook zo verdomd alleen…
Geen reden om de boel gezellig te maken.. geen reden om eens de BBQ voor jezelf alleen aan te steken, en al helemaal geen reden om de tuinhaard eens gezzellig voor je uppie aan te zetten en alleen naar een fikkie te staren..
Tuurlijk, hij heeft zn eigen leven, en tuurlijk zal hij er niet dagelijks zijn, maar een beetje leven weer in de brouwerij hier is me méér dan welkom!!

* Nog zo’n tegenstrijdigheid… gemiddeld werk ik per 7 dagen 31 uur.. al die andere uren kan ik helemaal zelf invullen.. al mn (latente) talenten ontplooien en lekker in mn huisje rommelen en doen en laten wat ik wil.. fout!
Na een serie extreem vroeg opstaan of extreem laat thuis zijn, is mevrouw hier zo verrot dat er eerst een hele dag verloren gaat aan bijkomen… om vervolgens nog een dag verloren te laten gaan aan “dingen doen waar ik niet aan toegekomen was” en dan kunnen we meestal weer aan de bak.
Hier gaat ook verandering in aangebracht worden… als ik tegen middernacht thuis kom, ga ik niet eerst nog eens uitgebreid op de bank bijkomen met 2 of meer opgenomen afleveringen van NCIS.. die kunnen op een ander tijdstip wel weer een keer… niet meer zo achterlijk laat mn mandje in kruipen.. dan spreidt de energie zich ook wat makkelijker uit.
Organiseren die handel.. (tenminste.. dat voornemen kan ik wat sterker maken..) en naast de verplichte dingen nou ook eindelijk eens aan mn dingen gaan denken die ikzelf zo leuk vind.
Schilderen doe ik graag.. creëren doe ik graag… 2 weken geleden nog een hele mooie “Boomer-boomstam” gemaakt (al zeg ik t zelf) en zo zijn er nog tientalle dingen op te noemen die om mijn aandacht schreeuwen… allemaal gaan ze een plaatsje krijgen..

* De Opleiding tot intuitief dierencoach… oppakken en over een maand of 5-6 afmaken…
* M’n schilderijen… weer tijd voor maken en beginnen te creëren.. ik voelde me altijd zo geweldig als ik bezig was…
* M’n vrienden… hup dat huis uit.. op pad.. ga je vrienden bezoeken…
* M’n NEI Opleiding.. hup, afstoffen, opfrissen en DOE er wat mee…
* Alle kennis die ik in de afgelopen 15 jaar vergaard heb op het gebied van gezondheid en voeding… gebruik het eens…
* Al m’n gevolgde cursussen op het Spirituelere vlak… ga er wat mee doen…
* Het boek dat al jaren in m’n hoofd suddert.. schrijf het…
* De foto’s die ik zo graag maak.. benut ze…

En zo is er -natuurlijk- ook nog van alles dat ‘Nuttig”is.. zoals het verplichte opruimen en wegdoen van spullen en m’n huis.. maar die horen er bij..

Mediteren… ook zo’n uitdaging… iedereen kan het, maar mij lukt het niet.. idioot gewoon.. ook daar moet aan gewerkt worden en het eens onder de knie krijgen..

Bottom-line is gewoon.. ik moet meer uit m’n hoofd weg en naar m’n gevoel gaan leren luisteren.
Dit klinkt allemaal erg dramatisch, dat is het zéker niet.. dit zijn alleen dingen die mij tijdens het lezen van dat boek meer dan duidelijk werden.. er is zò ontzettend veel dat ik kan.. zò ontzettend veel waar m’n hart sneller van gaat kloppen.. ik moet het gewoon eens gaan DOEN.. that’s all.

Okee… dat was het weer voor vandaag… alles is gespuid en de lei is weer schoon ?

Categorieën
Gezondheid en wat ons wordt verteld Gezondheid, leefwijzen en hulpmiddelen

Een ontdekkingsreis.. V 2.0

Zoals in mijn laatste berichtje waarschijnlijk duidelijk werd, is het (weer) tijd geworden harde actie te gaan ondernemen op het vlak van mn eigen gezondheid… Ik blijf mn kop maar stoten daar ?

Ik haalde ook al aan dat ik via een aantal sites (hier, hier, hier, hier en hier) op de kracht van Vitamine C suppletie terecht gekomen ben… Ondertussen heb ik na heel veel graaf- en onderzoek werk de conclusie getrokken dat het innemen van Liposomale Vitamine C het snelste en de hoogste dhoeveelheid vitamine in je systeem stopt.

De dag voordat ik begon te schrijven aan dat artikel, 2 weken geleden vrijdag, had ik mn eerste flesje thuis gekregen.. 4 dagen daarna mn eerste boek (hier besteld) en 4 dagen daarna mn tweede boek (hier besteld).
Allebei over hoe je (o.a) hart- en vaatziekten terug kan draaien en zelfs genezen door middel van inname van (zeer) hoge doseringen Vitamine C. Het tweede boek duikt er zelfs zò ver in dat in principe zo goed als èlke degeneratieve ziekte van vandaag terug te draaien is met megadoses Vitamine C.

Deze vitamine is in ons huidig leefpatroon volledig weggemoffeld… niet geheel zonder reden natuurlijk… maar daarover later meer.
Zonder nou meteen àl te dramatisch over te willen komen, kan ik heel veilig zeggen dat er momenteel een genocide aan de gang is… en nee.. ik heb het niet over een daadwerkelijke gewelddadige oorlog zoals die overal woeden.
Ik heb het over onze eigen Westerse maatschappij en Pharmaceutische- en voedings industrie..
Professor Sydney Bush – de schrijver van het boek 700 Vitamin C Secrets èn de uitvinder en grondlegger van CardioRetinometry® heeft een zéér geschikte naam voor deze industrie gevonden…

De PharMAFIA
 
Pharmaco Medical And Food Industry
Deze Professor heeft al een heel aantal decennia onderzoek gedaan naar hoe onze gezondheid weerspiegeld wordt in onze ogen (hij is van huis uit een Optometrist) en kwam per toeval tot de ontdekking dat de staat van onze aderen in en achter onze ogen een directe weerspiegeling is van de aderen in en om ons hart. 
Hij was al jaren een aanhanger van o.a Linus Pauling, de grondlegger van de Orthomoleculaire wetenschap en een tweevoudig Nobelprijswinnaar, welke als één van de eersten tot de ontdekking kwam dat megadoseringen Vitamine C nagenoeg alles kunnen terugdraaien. 
 
 
 
Terugkomend op de genocide die ik zojuist aanhaalde… decennia lang wordt ons verteld dat vet onze vijand is.. dat Cholesterol de veroorzaker is van hart- en vaatziekten… dat vitaminen niet hoger gedoseerd moeten worden dan wat er als ADH op een potje staat… en nog veel meer onzin.
Wist je dat die ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) vastgesteld is zodat je nèt genoeg binnen gekregen hebt om niet dood te gaan? Ooit had ik de stelling dat de ADH nèt genoeg was om geen scheurbuik te krijgen, maar die stelling heb ik sinds ik het boek gelezen heb veranderd.
 
Het woord scheurbuik wordt nu niet meer gebruikt… maar we hebben het allemaal!! Alleen hebben ze het opnieuw een naam gegeven.. Vitamine C gebrek. 
We worden door de extreem lage doseringen van vitaminen en mineralen in onze dagelijkse voeding stelselmatig langzaam vermoord! We komen ter wereld met een goeie basis-hoeveelheid, maar teren daar door het gebrek aan voedingsstoffen in ons voedsel heel erg snel op in.
 
Als je kijkt naar de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid noodzakelijke Vitamine C (75 mg!!) en je vergelijkt dat met wat Orthomoleculaire therapeuten als dagelijks minimum hanteren ( tussen de 25 en 35 mg per kg lichaamsgewicht), dan kan je geen andere conclusie maken dan dat we zwaar ondervoed zijn op dat vlak (in dit specifieke geval Vitamine C)
 
In vergelijking… de dieren die zelf Vitamine C aanmaken in hun lever (en daar horen wij helaas niet bij), produceren gemiddeld per 7 kg lichaamsgewicht, ongeveer 1 gr Vitamine C aan, dat komt neer op 10 gram per 70 kilogram!! en wij moeten het doen met 75 mg totaal ?? 
 
Voor elke klacht die door welk tekort dan ook ontstaat heeft Big Pharma wel een pilletje of ander medicijn, en die zorgen er weer voor dat we nog verder vergiftigd raken en bijverschijnselen krijgen.. ook daar zijn weer medicijnen voor en zo zitten we in een viceuze cirkel.
Naast dit alles wordt de natuurlijke insteek van klachten geridiculiseerd en zelfs verboden  (ongelofelijk!) tegenwoordig, weten onze behandelende specialisten he-le-maal niks meer over de waarde van voedingsstoffen en het enorme belang ervan voor het in goeie staat houden van ons lichaam en zijn ze volledig geïndoctrineerd en afhankelijk geworden van de grote pharmaceutische giganten. (ter illustratie.. een dokter/specialist heeft tegenwoordig niet eens meer voeding in de gehele opleiding!!)
 
Aangezien ik op het moment begonnen met met de megadoseringen Liposomale Vitamine C en me daar steeds beter door begin te voelen, beperk ik me in dit artikel slechts tot wat woorden over deze specifieke vitamine. Er zijn er nog zò ontzettend veel meer die zò ontzettend belangrijk voor ons zijn!! 
 
Mocht je deze vorm van Vitamine C opgezocht hebben, dan zie je meteen dat dit ook een vrij prijzige variant is.. op zich niks mis mee.. hij is ook enorm potent.. maar in geval van megadosering is extra onderzoek hoe de prijs een beetje terug te dringen welkom.
Dat heb ik dus gedaan, en ik kwam het volgende verhaal tegen op een site…
 
Een jaar geleden werd een boer in Nieuw-Zeeland getroffen door de Mexicaanse griep (en later, door leukemie). Toen de behandelende artsen dachten hem niet meer te kunnen helpen, en de beademingsapparatuur wilden afkoppelen, stond zijn familie erop dat zij hem intraveneus vitamine C zouden toedienen. Het ziekenhuis gaf de man maar een geringe dosis, en weigerden er vervolgens mee door te gaan — ondanks de overduidelijke verbeteringen. Zijn familie weigerde echter om het op te geven, en hun doorzettingsvermogen redde ten slotte het leven van deze man. (Dit verhaal stamt uit 2010)
 
 
 
 
Voor zover het verhaal over de wonderbaarlijke genezing van deze man uit Nieuw Zeeland. 
 
Thuis maken van Liposomale Vitamine C is heel goed te doen, en heel erg goedkoop zelfs!! Ik heb het nog niet gedaan, heb sinds vandaag alle ingredienten in huis dus ga het vanavond of morgen zelf maken. Aan de hand van onderstaand filmpje (en er zijn er nog een aantal op het internet te vinden.. allemaal ongeveer hetzelfde) 
 
 
 
Wat ik morgen als eerste ga doen (na het douchen en mn koffie) is een pleister opplakken… ook daar ga ik gezonder mee worden!! Als dat allemaal gelukt is dan worden de resultaten echt spectaculair!! 
 

 

  

 
 
 
Categorieën
Gezondheid en wat ons wordt verteld

De verzwegen waarheid….

Degenen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik qua gezondheid een aantal zaken niet helemaal op een rijtje heb staan.
Ik weet afgrijselijk veel over voeding, voedingsstoffen en gezondheid, maar zelf wil het niet helemaal vlotten.  Sinds mn vroegste herinneringen voer ik al een strijd tegen overgewicht, na mn puberteit is actief sporten uit mn leven verdwenen, mn hart heeft me al 2 keer een stevige waarschuwing gegeven -nu bezig met voor de 3e keer op mn schouder te tikken- , mn werk is langdurig zittend en erna ontbreekt het me aan energie om wat dan ook te doen.
Met de hond lopen is een verplicht nummer en lukt helaas niet meer in de lengtes die ik zo graag zou wensen, dus over de hele linie is ENORM veel winst te behalen als ik nou eindelijk eens ging doen en leven naar de kennis die in die hersenpan opgesloten zit.

Vorige maand met enorm veel tegenzin toch maar weer eens de gang naar de cardioloog gemaakt en op 2 medicijnen gezet…. Een bloedverdunner en bloeddrukverlager/pompverbeteraar…. Ik….die het altijd over Natuurlijke Gezondheidsbeheersing heb… Op 2 Big Pharma middelen…. Verworden tot “klant”… En vanuit het oogpunt van Big Pharma, het liefst “levenslange klant”.

Als alles wat er tot nu toe wel of niet gepasseerd is, niet genoeg was om voor mezelf de beslissing te maken de boel nu echt eens anders te gaan doen, is het het besef dat ik WEER waardevolle “klant” van Big Pharma ben geworden, de welbekende druppel.
Die goedbedoelende cardioloog had me het liefst aan nog een tweetal medicijnen gehad, maar daar had ik geen zin in… Metoprolol en een cholesterolverlager. Terwijl mn cholesterolgehalte méér dan okee is….. Maar dit zou “preventief” zijn.

Nou weet ik niet of jullie al ervaringen hebben met, of je verdiept hebben in, die twee laatste medicijnen, maar als je ècht ZEKER wil weten dat de kwaliteit van leven nèt boven het NULPUNT uit komt, en je levensverwachting zwaar teruggedrongen wordt, moet je die twee medicijnen slikken.
Ik ga over die twee aparte blogposts maken, met meer achtergrond informatie en tips over hoe je het anders kunt aanpakken.

Terug naar de reden dat ik überhaupt weer begonnen ben met schrijven over gezondheid… Stom “toevallig” kwam ik vorige week op een “alternatieve” gezondheids site een artikel tegen over Vitamine C en de power die deze vitamine heeft om problemen met het hart terug te draaien.
Deze site, vergeet even alle “koop” links, maar kijk eens naar de informatie

Even een kleine zijsprong….

LATEN WE EENS KIJKEN WAAR HARTZIEKTEN VANDAAN KOMEN EN IS DEZE ZIEKTE WEL ZO MODERN ?

In tegenstelling tot wat de media ons wil doen geloven, is aderverkalking en het overlijden hieraan, iets van alle tijden. Er is onderzoek gedaan op overblijfselen van diverse vertegenwoordigers van grote oude culturen, en allemaal vertoonden ze tekenen van aderverkalking.
(76 3000 jaar oude Egyptenaren, 51 Peruanen van 600-2000 jaar oud, 5 oorspronkelijke Indianen uit Noord Amerika van 1600 jaar geleden, een kleine groep 500 jaar oude Mongoliërs en 5 bewoners van de Aleoeten van 150 jaar oud). Klik hier voor informatie


De aderverkalking bij al deze personen wordt geweten aan infectieziekten, parasieten en de effecten van leven bij rokende houtvuren.
In onze moderne maatschappij hebben we moderne varianten van deze problemen, PLUS een voedingspatroon dat werkelijk “killing” is, voedsel die geen voeding is, overwegend zittende levens, roken en/of zwaar verontreinigde lucht in onze huizen en omgeving.
En tegenwoordig zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak #1 met kanker op een goeie 2e plaats… wat er verzwegen wordt is wie er de 3e plaats inneemt… Big Pharma… oftewel.. medicijngebruik!
Er zijn zelfs  ideëen dat medicijngebruik op de EERSTE in plaats van de derde positie staat!
Klik hier voor meer informatie

Infectieziekten kunnen slechts ontstaan wanneer het afweer mechanisme niet goed functioneert.. en dàt kan slechts gebeuren wanneer er sprake is van een onvoldoende hoeveelheid vitamines in ons lichaam.. hups.. het cirkeltje is rond.

Zoals we denk ik ondertussen allemaal wel weten, komen we stuk voor stuk met zn allen chronisch vitaminen en mineralen tekort… een heel erg zwaar ondergewaardeerd stukje gezondheidszorg.
Onze reguliere doktoren, of dat nu huisartsen of specialisten zijn, hebben voedingsleer allang niet meer in hun studie zitten en weten derhalve 9 van de 10 keer absoluut niet (meer) hoe ontzettend belangrijk die voedingsstoffen zijn.
Vitaminen en mineralen zijn al heel lang “gepromoveerd” tot “onzin verhalen” door de huidige medische wetenschap.
Toch komen er steeds meer doktoren in opstand tegen de gevestigde manier van “Big Pharma-denken” en beginnen zich in complementaire geneeskunst te verdiepen. Op die manier hebben dit soort doktoren een veel breder zicht op wat al dan niet goed voor ons is.

Dit wordt door de huidige overheden meer dan ontmoedigd, zo is het tegenwoordig al verboden om op natuurlijke Homeopatische middelen de positieve eigenschappen van het middel op het etiket te vermelden en worden mensen die supplementen slikken afgeschilderd als “vreemd”.
Laat je dit echter niet weerhouden om jezelf te verdiepen is de Vitamine- en Mineralen leer!!

Heel binnenkort maak ik weet een update.. vergeet ondertussen niet te genieten van het leven!!

Categorieën
Overpeinzingen Spiritualiteit en aanverwante zaken

Heel even… kwam de Lente om t hoekje kijken

De Lente… de lente… wie is er na deze grijze winter niet aan toe?? Ik denk ondertussen iedereen wel een beetje. Ik in ieder geval wel!

Gek eigenlijk he, hoe het weer onze stemming zo enorm kan beïnvloeden… Als dan eindelijk die grote gouden vriend z’n gezicht even een paar uur laat zien.. dan verschijnen er overal glimlachen op iedereens gezicht, de stemming wordt lichter, vrolijker en gezelliger ?

Mensen die mij op Facebook volgen, en die me kennen, weten dat ik een soort obsessie heb voor zons opkomsten en ondergangen.. en als die grijze wolkenmassa op de juiste tijdstippen verdwenen is, is de telefoon één van de meest waardevolle apparaatjes die ik heb… klik..klik…klik…
Tussen al het -nog niet ontluikende- potentiele groen beginnen allerlei vogeltjes weer ijverig met elkaar de macho-strijd aan te gaan in de hoop een mooie dame te kunnen versieren, en de meest intelligente wezentjes die ik onderweg op mijn busroutes tegenkom – de waterkippetjes- beginnen te pas en te onpas zonder op- of om te kijken de weg over te steken… het blijft een uitdaging om er dan geen één te raken.

Vandaag echter, is de dag weer grijs en somber, en de temperaturen niet echt aangenaam te noemen. Toch wil ik een paar fotootjes delen van de afgelopen dagen, toen de lente zich wel eventjes liet zien.

Okee…. en dan wordt een mens afgeleid, blijft de PC aan staan en is er weer een dag voorbij.. 

Het zonnetje probeert door de “sluier“bewolking heen te branden, en een zachte gloed verspreidt zich over de wereld.. heerlijk! Geen idee of deze bewolking aanwezig blijft vanavond of niet, maar ik hoop op een paar mooie foto mogelijkheden als ik zometeen aan het rijden ben.

Is het je trouwens al opgevallen dat de wereld – zij het stapje voor stapje- op het moment best wel behoorlijk aan het veranderen is? Als je bedenkt dat de laatste tijd op alle momenten dat er voor belangrijke keuzes gestaan is, massaal een ‘tegen-stem’ uitgebracht is (bijv. Brexit en Trump), dat er nu – in de opbouw naar onze eigen politieke keuze- over het algemeen een boel mensen zich ter dege bewust begint te worden dat we in een wereld leven die niet strookt met onze gevoelens van hoe het zou moeten en/of kunnen zijn…
Zoals gebruikelijk te doen is worden er weer de nodige beloften gedaan aan ons als kiezer… maar hopelijk zal het resultaat ook hier gaan aantonen dat het niet meer kan zoals het tot nu toe ging.. de tijd zal het leren.

Het valt mij persoonlijk heel erg op dat op het moment in eigenlijk bijna elke leeftijds-categorie veel mensen aanwezig zijn die een structurele verandering van de huidige wereld willen zien.. streven naar een wereld die anders is dan die van macht en geld, maar een wereld waar de mens in al haar -potentiële- grootsheid als belichaming van een Hoger Zelf ontwikkeld kan worden… een wereld die eindelijk af gaat stappen van de totale verheerlijking van massaproductie (intensieve veeteelt bijvoorbeeld en intensieve -GMO– landbouw) en waarin een meer overwogen keuze voor wat ons lichaam werkelijk voedt, weer aandacht krijgt… een wereld waarin ook meer stilgestaan wordt bij wat ons als Ziel verder helpt, en waar ook meer gekeken wordt naar oudere wijsheden omtrent het (zelf)genezend vermogen van ons lichaam in plaats van het vol te pompen met gevaarlijke chemische cocktails en ziekhoudende pillen.
Mensen die meer in meer in de gaten krijgen wat voor spel er de afgelopen 40-50 jaar met ons gespeeld is, en tegen welke prijs dat gegaan is…

Al deze kleine stapjes maken me blij… het gaat niet snel, maar er zit vooruitgang in… stapje voor stapje.. mens voor mens.. worden we ons meer en meer bewust van het gegeven dat het op de huidige manier ècht niet meer werkt.

Bijna iedereen zit nog steeds gevangen in de “Geld-molen”, en dat is op dit specifieke moment ook eigenlijk niet meer dan onvermijdelijk.. ergens wonen en leven kost nou eenmaal geld, en dat geld moet verdiend worden. Gelukkig zie ik om me heen dat meer en meer mensen niet meer gebrand zijn op het ouderwetse ‘meer-meer-meer’ model, maar vaker neigen naar een ‘voldoende-om-gelukkig-te-zijn’ model
En dan komen we op het begrip ‘geluk’ … ook dat is op het moment aan verandering onderhevig… was ‘geluk’ vroeger iets dat je had of een toevalstreffer was.. tegenwoordig weten we dat je ‘geluk’ helemaal zelf kunt maken.. dat je dus je eigen ‘geluk’ helemaal zelf in de hand hebt.. om te beginnen met het bepalen wat ‘geluk’ nou eigenlijk is.

En wat is geluk dan?? 
Dat kan voor mij iets volledig anders zijn dan voor jou… dat zit bij de één extern en bij de ander intern… maar het is vrij veilig om te stellen dat ‘geluk’ steeds vaker een “kleiner” “gewoner” ding is dan een “jippieee kijk mij eens geweldig zijn” ding. 
De lat is aan het verschuiven.
Wij als mensen kunnen onze eigen definitie aan het begrip ‘geluk’ geven.. is ‘geluk’ het hebben van veel geld of een groot huis? Zou kunnen… maar ik denk dat als je dat bereikt hebt, je nog steeds op zoek bent naar dat ene gevoel dat je ècht Geluk kan noemen.. 
Ja.. tevreden over wat je hebt bereikt, dat kan ik me helemaal indenken.. het is ook knap om je inspanningen in de vorm van iets dat je graag wenste te hebben tot uiting te zien komen..   

In mijn persoonlijke beleving is ‘geluk’ een dingetje dat je per moment beleeft.. het is niet iets dat je aan een bepaalde status of prestatie kunt vast plakken.. Geluk kan zo iets kleins als het kijken naar een vogeltje dat langsvliegt zijn… of het wakker worden in bed door een zonnestraaltje.. of als er geen zon is, de realisatie van alle kleine zegeningen van je leven zijn. Geluk is niet één bepaald iets… Geluk zelf is ook niet maakbaar, zoals zo vele Guru’s beweren dat dat wèl het geval is… Geluk is in mijn ogen de realisatie dat elk moment kostbaar is.. elke vriendschap een zegen.. 
Het enige dat je zou kunnen beschouwen als de maakbare factor van Geluk, is hoe je naar bepaalde zaken kijkt.

Dat wil niet zeggen dat je als een soort hyper-positivo door het leven hoeft te gaan.. maar op een positieve manier naar de dingen kijken -ook als ze wat minder positief zijn- helpt altijd. Van zwartkijken, haat, verdeling en knorren is nog niemand gelukkig geworden; en ook zie je die stroming bij een boel mensen groeien… 
En dat klopt.. als je uit gaat van het feit dat alles altijd probeert om in balans te komen, dan is het heel begrijpelijk dat in een wereld waar mensen actiever aan de gang gaan om Geluk op alle vlakken te vinden in Zichzelf.. het tegenovergestelde ook toeneemt . Alleen… groter dan 100% kunnen we nooit komen.. dus als laten we zeggen 60% bezig is of gaat met een positievere kijk op de wereld en zichzelf.. dan moet die overgebleven 40% voor 65% aan negativiteit zorgen.. dus die gaan veel harder tekeer.. ben ik in mijn gedachtengang nog te volgen?? 

Ik zit zo maar wat uit mn vingers te laten verschijnen.. ik heb geen idee hoe jij er over denkt.. maar wat ik wel weet is dat de zogenaamde Law of Attraction wel degelijk werkt. 
Ik heb het hier in dit geval over de kracht van Gedachten in de Manifestatie van je eigen Realiteit… ik heb het niet over de realisatie van Financiele realiteit. Dat is een vlak dat later misschien ooit eens aan bod gaat komen.

Laat ik het hier voor deze post maar bij houden… ik moet aan het werk. ?