Categorieën
Gezondheid en wat ons wordt verteld Wereldzaken

Wateroverlast en meer halverwege juli 2021

Op dit moment wordt de -gecreëerde- wereldwijde wateroverlast met 100 handen tegelijk aangegrepen om de volledig uit de lucht gegrepen klimaatagenda te omarmen…
Al meer dan 10 jaar wordt er vanuit het alternatievere circuit gewaarschuwd voor de effecten van zaken als Geo Engineering en H.A.A.R.P.(zie voor een uitgebreid verhaal hierover deze website)
De wolken die ‘bestraald’ worden m.b.v H.A.A.R.P hebben ook allen een specifiek patroon dat niet natuurlijk is.
Deze techniek is al 70 jaar geleden ontwikkeld, en (later) specifiek ontwikkeld als wapen voor het voeren van zg. “weather-warfare”. [3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://jeanettesaarberg.nl/wp-content/uploads/2021/07/exp_for_priest_river_1949_schaefer.pdf”][/3d-flip-book]
 
 
Tot ongeveer 2 jaar geleden werd iedereen die die 2 termen bezigde, neergezet als idioot of complotdenker… echter… de in en in slechte heersers van de wereld hebben het vanaf ongeveer een jaar geleden nodig gevonden om een begin te maken met het opscheppen over tot wat ze allemaal in staat zijn m.b.t weermanipulatie… dus vanaf dat moment is alles wat de zogenaamde wappies gemeld hadden, bevestigd geworden (dit opscheppen over hun prestaties is tegelijk hun ondergang.. op een aantal fronten). Eén van de meest bizarre ‘reclame-uitingen’ hiervan kan je hieronder lezen…
Middenin een zomer, waar alle zaken -op een zeer late start na- tot juni jl. relatief normaal leken te lopen… opeens luchten vol met aangelegde streep-bewolking die tot een vieze grijze brei evolueerden, wolken waar helemaal niks natuurlijks meer aan was… opeens zulke enorme hoeveelheden regen wereldwijd.. 
 
Tegelijkertijd vanaf het andere front meer hoopvolle berichten.. als zou dit de vernietiging van het corrupte netwerk van een wereldwijd tunnelnetwerk zijn dat voor zaken ge- en misbruikt werd die het daglicht niet velen… ook die theorie is ZEER plausibel… maar goed.. de meeste lezers van mijn berichten hebben geen flauw idee waar dàt op slaat.
 
Wat ook de redenen mogen zijn van deze humanitaire en financiële rampen… duidelijk is wel dat er opzet in het spel is (of dat van de goede of verkeerde kant is laat ik in het midden) en dat de dubbele insteek is om zoveel mogelijk mensen te breken (geestelijk en financieel) en de klimaatagenda er doorheen te drukken.
 
Ook… de prik-agenda trouwens… want meer en meer mensen krijgen door dat de variant van de 4e letter van het alfabet er eentje is die NIET zomaar ontstaan is, maar JUIST verspreid wordt door diegenen die zogenaamd wèl beschermd waren… nu wordt er op grote schaal medische discriminatie toegepast door mensen die alles verloren zijn slechts te kunnen helpen aan een opvangplaats via de gemeente als ze rondom “beschermd” zijn.
Die laatstgenoemde agenda is een interessante… in ieder geval hoe het zich ontvouwt… voor de rest is het triest dat men op deze wijze bedonderd wordt.
Eerst pak je de jongere generatie elke vorm van interactie en ontspanning af.. vervolgens gooi je de hekken weer open onder voorwaarde dat er een negatieve test noodzakelijk is om binnen te komen of anders een prikje van de variant Janssen.. de zogenaamde “Dansen met Janssen” slogan… die haal je net zo gemakkelijk als dat je een frikandel eet om de neerbuigende en totaal onzinnige bewoordingen van de lagere schoolmeester die de baas over onze gezondheid is, te gebruiken.
 
De kinderen kunnen weer feesten en doen dat ook op het moment dat de mogelijkheid zich aandient… 10-duizenden extra testen worden gedaan om in Godsnaam die disco of dat feest maar in te kunnen… de vals-positieven schieten natuurlijk omhoog… en heel geniepig wordt via het melden van absolute nummers voorbij gegaan aan de procentuele daling van de vals-positieve testen… van 4% naar 2,5%.
En geen hond die daar over nadenkt helaas.
En voor de tweede keer in 1,5 jaar krijgen de jongeren de schuld in de schoenen geschoven.
Toch gloort er hoop aan de horizon… ondertussen is het zò ongelofelijk duidelijk aan het worden dat geen enkele genomen maatregel ook maar ìets met het beheersen van welke ziekte dan ook te maken heeft, maar veel meer met het opbouwen van complete controle mechanismes om het volk te kunnen beheersen.
 
 
Langzaam maar zeker beginnen ook mensen die eerst het officiële verhaal geloofden wakker te worden. En dat is goed nieuws!
Frauduleuze zaken wereldwijd komen meer en meer aan het licht… de enige presidenten van landen die de “bescherming” weigerden zijn plotseling dood… bij de hiernaast geplaatste afbeelding hoort ook nog de president van Haïti die onlangs vermoord is… door… één van de Amerikaanse Alfabet Agencies.
 
 
 
De verkiezingen van de Verenigde Staten blijken staat na staat meer dan frauduleus geweest te zijn.. dit was natuurlijk al héél erg lang (bewezen) bekend, maar op dit moment wordt het dermate intensief en openbaar onderzocht m.b.v. audits dat de Amerikaanse media er niet omheen kan.
 
 
De wereldbevolking staat op een punt waar ze nog nooit gestaan heeft… op het punt van het terugwinnen van hun Godgiven Power en Freedom en wordt meer en meer bereid om daar voor te strijden.. dat is een hele goede zaak.
 
Het enige waar ik verdrietig van word is de enorme hoeveelheid “collateral damage” in dit proces… ja, ik weet dat als de agenda’s uitgerold zouden zijn geweest op het moment en de wijze die oorspronkelijk de bedoeling was, we er nog vele malen slechter aan toe geweest zouden zijn, maar ook in dit huidige scenario word ik verdrietig van de enorme economische en persoonlijke schade die mensen lijden.. .ook mensen die ik zelf ken.
 
Ik weet ook dat ontwaken een proces is dat niet in 24 uur gebeurt… ook al ben je zelf klaarwakker, dat wil niet zeggen dat de rest van de wereld dat ook is… en ook ik verbaas me nog heel erg vaak over zaken die aan het licht komen waar ik geen weet van had… echt… wakker worden is ook een ongoing process…
 
Iets dat 1000-en jaren de intens kwaadaardige en duistere macht heeft gehad over ons als mensheid kan niet binnen 1 of 2 jaar ontmanteld worden (gelukkig zijn ze al 10-tallen jaren bezig met dit plan) … en daarvan leer je ook niet in 1 mensenleven wat de intense slechtheid is geweest van deze machthebbers..
 
“All lies will be revealed” en “Nothing Can Stop What Is Coming” zijn uitdrukkingen die mij zeer zeker op de been houden.
Een interessante en tevens zeer hoopvolle video is de volgende… ga even zitten en besef dat uiteindelijk “everything will be allright” (zoals de Amerikanen altijd zo mooi troostend in films weten te melden)
 
Om een soort van helicopterview van dit alles te ontwikkelen is het nodig om heel veel verschillende zaken tegelijk in de gaten te houden, zoals:
 
* verschillende politieke agenda’s
* links die de verschillende wereldleiders met elkaar  verbinden
* de samenhang tussen politieke beslissingen en grote
bedrijven
* de samenhang tussen mondiale gebeurtenissen
* het verschil tussen daadwerkelijke ziektes en gecreëerde
ziektes en het ultieme doel daarvan
* wat gebeurt er militair?
* wat gebeurt er in de lucht?
* wat gebeurt er op zee?
* wat is de eigenlijke geschiedenis van de mensheid?
* wie zijn de families die de uiteindelijke totale macht over
de wereld hebben en wat is hun geschiedenis?
* wie is Trump echt en waar staat hij voor?
* wat zijn je onvervreemdbare grondrechten als mens?
* wie is Klaus Schwab en wat is het W.E.F?
* wat is Agenda 21 en z’n opvolger Agenda 2030?
* wat zijn de Georgia Guidestones?
* wie was Nicola Tesla en wat heeft hij (weer) uitgevonden?
* wie was de oom van Donald J. Trump en wat had hij met
Nicola Tesla te maken?
* wat is de meest lukratieve en wijdst verbreide handel in
de wereld?
* wie is Moloch/Baäl?
* waarom kinderen?
* wat is Andrenachrome?
* hoe is o.a de Clinton Foundation overal mee verbonden?
* wat gebeurde er in Haïti na de allesverwoestende storm?
* hoe past zo goed als heel Hollywood en elke andere
beroemdheid in dit geheel?
* wat is de bedoeling van de wereldwijde lockdowns m.b.t
de economie en ondernemers?
* hoe past “The Great Reset” daar bij?
* wat is NESARA/GESARA?
etc etc etc.
 
Al deze vragen (en meer) zijn zaken die direct met elkaar verbonden zijn.. alle dots zijn dus onderling te connecten.
 
En dat is precies waar de schoen wringt… de meeste mensen zijn helemaal niet bezig met dat soort zaken.. die zijn blij dat ze (nog) gezond zijn, (nog) een baan hebben (of bedrijf) en vinden dit soort dingen verspilling van tijd.
 
Jammer, want dat is ook exact waar men van uit gaat… kijk hier.. niet daar… vorige week dinsdag was zo’n dag… een wet die ons voorgoed vastketent werd er in de Tweede Kamer doorheen gedrukt.. maar om daar geen aandacht op te vestigen werd iets anders wat een (nationale) schok veroorzaakte uitgespeeld.
 
Later zal naar boven komen dat ook hier niets was wat het leek en dat betreffende persoon een bedreiging voor de gevestigde orde geworden was en dus ‘uit de weg’ moest.
 
Hierover ga ik ook geen discussie voeren, dit komt over niet al te lange tijd vanzelf naar boven…. “All lies will be revealed”
Het enige dat ik mensen kan aanraden is eigenlijk om geen enkel persoon op een voetstuk te zetten… zelfs niet de partij die ik zelf hoog heb zitten en waar ik trots lid van ben… want je weet nooit zeker wie welke rol in dit geheel speelt.
 
Koppel jezelf los van de reguliere nieuwsvoorzieningen, gebruik DuckDuckGo in plaats van Google, haal je waarheden van de diverse kanalen op Telegram (mijn eigen kanaal is een verzamelbak van vele kanalen waarop ik mezelf heb geabonneerd en het kanaal van een vriendin van me –TheaJuup– is ook een hele uitgebreide verzamelbak van zaken die wereldwijd spelen) en probeer jezelf voor te bereiden.
Geestelijk, spiritueel, lichamelijk en huishoudelijk.
 
Dat laatste is iets dat ik zelf ook nog moet doen, maar probeer elke keer dat je boodschapppen doet iets houdbaars extra te kopen.. vriezer spul is ook goed, maar daar heb je electriciteit voor nodig om dat goed te houden, en een garantie dat dat er aldoor zal zijn is er niet.
Heb je een voedseldroger, ga die intensief gebruiken.. .of droog spullen aan de zon als dat kan.. (daar is genoeg over te vinden op YT en Pinterest en websites die over SHTF zaken gaan) en verpak de boel vacuum.
 
Heb je een moestuin (of plannen daarvoor).. zorg dat je zaadjes en genoeg grond hebt om daar ook de komende jaren eten van te kunnen halen… ik las gisteren bij iemand dat als je dit jaar de zaadjes van vruchten verzamelt, je daar meer aan zult hebben dan wanneer die vruchten in een droog jaar gegroeid zijn… wil je naast een eetbare tuin ook nog iets kleurigs.. .verdiep je dan in medicinale plantjes en bloemetjes die zowel voor jouzelf (en je gezin) goed zijn, als voor de bijtjes en andere ‘pollinators’… (bestuivers)
 
Voor velen zal dit alles “over de top” klinken… maar aan de andere kant, als je jezelf op het ergste voorbereidt valt alles dat minder wordt, mee toch? Je kan beter voor niks voorbereiden dan zometeen eventueel met je handen in het haar zitten…
 
Ik lees zojuist bij een vriendin dat op het moment van schrijven de waterstanden bij Gorinchem als zorgwekkend hoog aan het worden zijn.. (oranje)… en er volgende week ook weer water verwacht wordt op de plekken waar de rivieren hun oorsprong hebben.
Van Gorinchem is het niet zo heel ver naar Puttershoek waar ik woon… en het water is slechts door 1 dijk gescheiden van mijn straat (die onder dijkniveau ligt) .. en heeft al eerder onder water gelegen.
 
Het duurt niet lang meer tot de veranderingen naar een positieve wereld… maar het is van essentieel belang om in de tussentijd ook positief te blijven… kwaadheid, boosheid, angst en frustratie zijn allen energieën waar de slechte kant door gevoed wordt… gun ze die voeding niet en probeer alles een positieve draai te geven.
Natuurlijk kan je op momenten boos, verdrietig of gefrustreerd of machteloos zijn.. prima.. maar blijf er neit in hangen… ervaar het, erken het en ga door.
 
Leer over hoe je jezelf natuurlijk kan genezen, helen en beschermen… het zou je leven wel eens kunnen redden!
De wereld IS niet slecht… de mensheid IS niet slecht… zoek naar websites die je neit alleen bewust van zaken maken, maar ook oppeppen door zo nu en dan de schoonheid van zowel mens als aarde aan te halen.
Luister op YouTube naar inspirators als Mark Attwood, Mark Bajerski, JC Kay, Joanne Dunn en besef dat er zo ongelofelijk veel meer is dan alleen hetgeen we kunnen zien.
Mark Attwood en JC Kay proberen je via hun video’s ook te leren hoe je je geest, lichaam en kijk op het leven kan verbeteren met behulp van bijvoorbeeld frequenties of andere energetische zaken…  ontzettend interessante dingen passeren de revue.
Mark Attwood heeft vaak heel diverse gasten die hun kennis weer met de kijker delen.
Ik zou zeggen, neem een kijkje op hun kanalen en kijk of het wat voor je is.
Op Joanne Dunn na, zijn ze ook allemaal op Telegram te vinden.
Ondertussen zijn we meer dan 24 uur verder… wat een korte Facebookpost zou worden is een bijna boek op mn eigen website geworden… ik hoop dat je er wat mee kan, dat dingen een beetje duidelijker worden en dat je misschien gestimuleerd wordt om òf het één en ander verder uit te diepen, òf misschien bij de op het eind genoemde mensen jezelf te laten inspireren.
Wat je ook doet, besef dat alles goed is… wij zijn onsterfelijk en als de verpakking van ons opgebruikt is om wat voor reden dan ook… gaat onze ziel gewoon door.
We zijn hier gekomen om een bepaalde ervaring op te doen, en sommigen van ons zijn hier gekomen deze keer om te helpen de wereld (en haar bevolking) naar een hogere frequentie te helpen… maar de bottom line blijft dat we allemaal onsterfelijk zijn.
Keep the faith, Trust the Plan en Namasté

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.